Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Indelingshulpmiddel (IHM)

Medewerker beveiliging

  -   Frontoffice    -    FO.5.II- Variant Medewerker beveiliging + Variant
  • Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals een sterke focus op de uitvoering van toegangscontrole en het houden van toezicht en handhaven van orde en veiligheid, zonder het doen van waarheidsvinding en calamiteitenbeheersing.
  • Referentiefunctie handboek 2002:
  • Medewerker beveiliging (R.5.1)
  • Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals:
  • het aansturen van een groepje medewerkers (beveiligers, portiers, etc.) en/of coördineren van de inzet en bijdrage van externe beveiligingsmedewerkers;
  • het optreden als eindverantwoordelijke aangaande beveiliging en veiligheid van een (kleinschalige) locatie, o.m. resulterend in het fungeren als contactpersoon naar externe instanties hieromtrent.
Functiegroep
4 5 (referentie) 6