Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker beveiliging

  -   Frontoffice    -    FO.5.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker beveiliging is verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van gasten, medewerkers en bedrijf. Hiertoe surveilleert hij/zij, doet onderzoek naar diefstal of vermissing, verleent hiertoe service aan gasten en handelt e.e.a. af met instanties. Hij/zij kan te maken hebben met agressief gedrag van gasten/bezoekers (bij aanhoudingen). Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 4, 5 (referentie) en 6 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: gasten en personeel (ambtelijk gezag).

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Toezicht en beveiliging
 • surveilleren in de lobby of lopen van ronden door het gebouwen de terreinen, daarbij controleren op onregelmatigheden;
 • treffen van passende maatregelen, zoals verwijderen van ongewenste personen;
 • zo nodig waarschuwen van in-/externe functionarissen en/of instanties volgens voorschrift/noodplan;
 • uitvoeren van controles op personeel;
 • verzorgen van het sleutelbeheer;
 • behandelen van verloren/gevonden voorwerpen.
 • tijdige signalering onregelmatigheden;
 • snelheid van handelen;
 • aantal escalaties;
 • consequentheid;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden).
Serviceverlening onverhoopte situaties
 • leveren van service in onverhoopte situatie of verlies van waardevolle goederen, creditcards e.d.;
 • inschakelen van en doen van meldingen bij instanties e.d.;
 • optreden bij calamiteiten, toepassen van EHBO;
 • begeleiden van gasten in noodsituaties.
 • klanttevredenheid;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden);
 • tijdigheid en volledigheid meldingen;
 • snelheid en doeltreffendheid van handelen.
Waarheidsvinding
 • uitvoeren van onderzoeken in het bedrijf, zoals onderzoek naar diefstal, vermissingen e.d.;
 • raadplegen van gasten en/of medewerkers en rapporteren aan leidinggevende.
 • nauwkeurigheid onderzoek;
 • minimale belasting gasten;
 • aantal vragen leidinggevende achteraf.

Bezwarende omstandigheden

 • Vooral lopend en staand werk;
 • Enerverende werkomstandigheden bij calamiteiten en ongewenste confrontaties;
 • Kans op letsel als gevolg van molest en interventie bij veiligheidsbedreigende situaties.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau (voldoen aan de geldende vakbekwaamheidseisen; minimaal in bezit van diploma Horecaportier);
 • beschikt over EHBO-diploma;
 • kennis van bewakings-/beveiligingsmethodieken;
 • kennis van bedrijfsspecifieke voorschiften en reglementen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Analytisch:
 • staat objectief en nuchter tegenover allerlei zaken;
 • heeft een scherp oordeelsvermogen;
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie;
 • redeneert logisch en consistent.
Stressbestendig:
 • blijft onder moeilijke omstandigheden of hoge werkdruk kalm/rustig;
 • herstelt snel na tegenslag of teleurstelling;
 • blijft ook onder druk doelgericht werken.
Zelfbeheersing:
 • blijft in moeilijke/repressieve situaties kalm en beheerst;
 • weet de eigen emoties te beheersen;
 • vermijdt agressief gedrag naar anderen.