Referentiefuncties

Functieomschrijving

Video jockey

  -   Entertainment    -    E.5.III
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De video jockey komt voor in horeca-gelegenheden, zoals discotheken, hotels, clubs, cafés en gelegenheden waar manifestaties/ producties worden georganiseerd. Hij/zij is onderdeel van een entertainment-team en verzorgt daarbinnen de bij de muziek/ voorstelling passende videobeelden en/of bijzondere video-effecten. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 4, 5 (referentie) en 6 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Voorbereiding video-ondersteuning
 • overleggen over wensen en adviseren over technische (on)mogelijkheden;
 • voorbewerken van videomateriaal en inregelen van speciale apparatuur;
 • assisteren/begeleiden van professionele technici van optredende artiesten en geven van informatie over apparatuur, bijzonderheden locatie e.d.;
 • verzorgen van het eigen beeldmateriaal, zoals het maken van kopieën, mixen van beelden, maken van animaties e.d.
 • onderbouwing advies;
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, seizoen, programmering, trends etc.;
 • conform voorschriften.
Vormgeving en realisatie video-ondersteuning
 • verzorgen van videobeelden, waaronder gemixte beelden met behulp van speciale apparatuur;
 • aanpassen van videobeelden aan situatie, bijstellen/anticiperen waar gewenst.
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, programmering, trends;
 • conform voorschriften;
 • tevredenheid artiesten, publiek, opdrachtgever.
Beheer apparatuur
 • beheren van de apparatuur en deze opbouwen/afbreken ten behoeve van producties;
 • verhelpen van storingen;
 • signaleren van uit te besteden werkzaamheden aan leidinggevende;
 • begeleiden van (externe) technici bij het uitvoeren van werkzaamheden.
 • tijdige beschikbaarheid apparatuur;
 • aantal opgevolgde adviezen t.a.v. onderhoud;
 • tijdige en juiste signalering onderhoudsbehoefte;
 • tevredenheid externe technici.

Bezwarende omstandigheden

 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Werken in een disco-atmosfeer (harde muziek).

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
 • kennis van actuele trends in muziekondersteuning;
 • (technische) kennis van de bediening van apparatuur.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Creativiteit:
 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.