Referentiefuncties

Functieomschrijving

Assistent bedrijfsmanager

  -   Algemeen    -    A.7.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De assistent bedrijfsmanager II geeft, bij afwezigheid van de bedrijfsmanager, leiding aan de voortgang van de activiteiten in de vestiging/unit van een formule- of zelfstandig horecabedrijf. Hij/zij werkt binnen gedetailleerde randvoorwaarden en/of binnen de richtlijnen van de bedrijfsmanager. Hij/zij werkt overwegend in roulerende dienst en stuurt dan het totale proces aan. Daarnaast is hij/zij adviserend aan de bedrijfsmanager voor een specifieke onderwerp en/of heeft hij/zij (structureel) een eigen afdeling/discipline in portefeuille. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 25 tot 50 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof binnen de eigen afdeling/discipline;
 • mede selecteren van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kort durend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Voortgang bedrijfsprocessen tijdens de shift
 • toezien op de voortgang/uitvoeringskwaliteit van werkzaamheden;
 • afstemmen van operationele zaken binnen de teams, bespreken van knelpunten, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.;
 • verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten tussen disciplines;
 • (laten) bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders;
 • (laten) handhaven van Arbo- hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (HACCP, persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.).
 • financiële bijdrage (omzet totaal en per productsoort, gemiddelde bonwaarde, spillage e.d.);
 • kostenontwikkeling (verbruikskosten);
 • kwaliteit dienstverlening (speed of service, klantbeleving);
 • conform voorschriften (HACCP e.d.).
Beschikbaarheid voorraden / middelen
 • doen van voorstellen over aanpassing van het assortiment en leveringsvoorwaarden/condities met bestaande of nieuwe leveranciers;
 • zorg dragen voor voldoende voorraad door het afroepen bij bekende leveranciers en (laten) controleren van de levering;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van middelen en apparatuur, o.m. door laten onderhouden of (na akkoord manager) bestellen van vervangingsapparatuur.
 • marktconformiteit prijs/levercondities;
 • beschikbaarheid assortiment;
 • technische staat apparatuur/middelen.
Optimalisatie-advies toegewezen disciplines
 • in kaart brengen structurele knelpunten (mede op basis van input medewerkers);
 • evalueren van de werkprocessen en procedures, analyseren van onvolkomenheden, etc.;
 • adviseren t.a.v. de inrichting van de toegewezen afdeling/discipline en verbetering van bestaande systemen en procedures;
 • na goedkeuring, implementeren van verbeteringen/aanpassingen.
 • tijdigheid opgepakte knelpunten;
 • juiste inschatting prioriteiten;
 • efficiënte/effectieve werkprocessen.
Administratie en rapportage
 • vervaardigen van periodieke overzichten en rapportages;
 • verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van in- en verkopen;
 • registreren en rapporteren van bijzonderheden t.a.v. voorraden en werklijsten e.d.
 • tijdigheid en bruikbaarheid overzichten;
 • tijdige en juiste afwikkeling financiële transacties.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfsregels en richtlijnen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Prestatiegericht:
 • is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen;
 • tast de grenzen van het eigen kunnen af;
 • haalt het beste uit zichzelf;
 • is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.
Coachen / Instrueren:
 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Kwaliteitsgerichtheid:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.
Oplossingsgericht:
 • richt zich niet op problemen, maar op oplossingen;
 • is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen;
 • blijft niet lang dralen in het analyseren van het probleem.