Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Partycoördinator

  -   Partycatering / Banqueting    -    P.6.IPartycoördinator I Partycoördinator II
Aantal medewerkers
 • Functionele aansturing van tot 10 medewerkers per evenement.
 • Functionele aansturing van 10 tot 25 medewerkers per evenement.
Aard en omvang evenement
 • Maximaal ca. 100 gasten.
 • Opbouw van de party is nauwelijks aan de orde. Grotendeels gebruikmakend van aanwezige voorzieningen.
 • Beperkt cateringassortiment (hapjes, dranken).
 • Bijvoorbeeld recepties.
 • Maximaal ca. 200 gasten.
 • Party’s vinden grotendeels plaats met gebruikmaking van inzet van eigen middelen en materialen waardoor opbouw van de party een aanzienlijke impact heeft.
 • Regulier cateringassortiment (diner- en drankverstrekking).
 • Bijvoorbeeld feesten en partijen.
Vrijheidsgraden
 • Input op basis van concrete uitvoeringsinstructies (gespecificeerd partyplan en draaiboek) waarin gedetailleerd is aangegeven hoe, wat, wanneer en door wie gebeurt.
 • Besluiten die hij neemt, kan hij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij terug op de leidinggevende.
 • Functie wordt niet formeel/functioneel aangesproken op het komen met voorstellen voor verbetering van de bedrijfsprocessen. In de beoordeling van de medewerker kan dit wel bijdragen tot een betere eindbeoordeling.
 • Input op basis van uitgewerkt draaiboek/partyplan dat door de partycoördinator II moet worden gespecificeerd/geconcretiseerd op basis van de partylocatie, beschikbare middelen en medewerkers.
 • Indien zich problemen voordoen die al eerder aan de orde zijn geweest, neemt hij zelf een besluit en koppelt dat achteraf terug. Alleen bij evident afwijkende situaties valt hij terug op de leidinggevende.
 • Van de functiehouder wordt verwacht dat hij actief meedenkt en input geeft voor verbetering/optimalisatie van de dienstverlening en (werk)processen. Hij moet dus oplossingen voor knelpunten en problemen aandragen op basis van zijn eigen ervaring.
Zwaartepunt functie
 • Functiehouder fungeert als eindverantwoordelijk meewerkend voorman.
 • Functiehouder fungeert als coördinator van het evenement en springt slechts bij in de uitvoering wanneer de voortgang van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt en/of verricht specifieke taken.
Referentiefunctieshandboek 2002
 • Partymanager (A) (P.5.1)
 • Partymanager (B) (P.6.1)
Functiegroep
5 6 (referentie)