Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker huishouding

  -   Technische & Facilitaire dienst    -    T.3.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker huishouding II draagt zorg voor het verblijfsgereed maken van gastenkamers (bedden opmaken, stofzuigen, aanvullen verbruiksartikelen, etc.) en verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in algemene gasten- en bedrijfsruimtes. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 2 en 3 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Verblijfsgerede gastenkamers
 • opmaken van bedden, verwisselen van beddengoed e.d.;
 • schoonmaken van inventaris en stofzuigen/dweilen van kamers en eventueel desinfecteren van badkamers en toiletten;
 • zo nodig verwisselen van stoffering;
 • afvoeren van afval, gebruikt serviesgoed e.d.;
 • aanvullen van ge- en verbruiksartikelen (handdoeken, zeep, shampoo, glazen, toiletpapier e.d.);
 • op verzoek verzorgen van kleine gastenattenties.
 • volgens schema/controlelijst;
 • rein-, net- en ordelijkheid kamers;
 • aantal kamers per uur;
 • tijdig signaleren mankementen en tekorten;
 • gasttevredenheid (aantal onvolkomenheden/klachten).
Eenduidige technische reparaties
 • controleren van (technische) voorzieningen, signaleren van mankementen/tekorten en doorgeven aan betreffende collega;
 • uitvoeren van eenduidige technische handelingen, zoals het verwisselen van kapotte lampen.
 • tijdige signalering mankementen en tekorten.
Reiniging/ verzorging algemene ruimten
 • stoffen, stofzuigen en dweilen van de algemene ruimten;
 • zemen van ramen, deuren, afnemen van meubilair e.d.;
 • ordenen van inventaris volgens gewenste opstelling/ indeling;
 • reinigen van sanitaire ruimtes.
 • volgens schema en instructies;
 • rein-, net- en ordelijkheid openbare ruimtes;
 • tijdig signaleren mankementen en tekorten;
 • gasttevredenheid (aantal onvolkomenheden/klachten).
Ondersteuning afdeling
 • assisteren bij het inrichten van kamers en interne verhuizingen;
 • verrichten van hand- en spandiensten ten dienste van de afdeling en/of collega’s.
 • tevredenheid over ondersteuning;
 • conform voorschriften (instructie, werkmethoden, e.d.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het (handmatig) schoonmaken en het tillen/verplaatsen van volle waszakken, meubilair, dozen aanvullingen voor minibars.
 • Lopend en staand en in gedwongen houding werken.
 • Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen.
 • Kans op letsel als gevolg van het omgaan met (chemische) reinigingsmiddelen.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfspecifieke voorschriften;
 • productkennis van te gebruiken reinigingsmiddelen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.