Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Indelingshulpmiddel (IHM)

Magazijnmedewerker

  -   Logistiek / Inkoop / Magazijn    -    L.3.I- Variant Magazijnmedewerker + Variant
  • Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals wanneer er:
  • sprake is van een kleinschalig (decentraal) magazijn met een relatief klein aantal verschillende (voornamelijk) gebruiksartikelen (servies, bestek, meubels);
  • sprake is van weinig eisen aangaande zelfstandigheid doordat er voortdurend sprake is van de fysieke nabijheid van een allround magazijnmedewerker dan wel magazijnchef die geconsulteerd kan worden aangaande niet eenduidige vragen;
  • geen of slechts in beperkte mate sprake is van een administratieve verantwoordelijkheid bij de functiehouder (enkel controleren, registreren);
  • geen verantwoordelijkheid is voor 1e lijns onderhoud van hulpmiddelen anders dan het schoonhouden hiervan.
  • Referentiefunctie handboek 2002:
  • Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals wanneer:
  • er geen sprake is van een vakinhoudelijk leidinggevende waardoor functiehouder zelfstandig dient te anticiperen op verstoringen en beslissingen/actie neemt als er sprake is van routinematige/reguliere afwijkingen;
  • de functiehouder wordt ondersteund door enkele medewerkers/assistenten en hij/zij deze vakinhoudelijk aanstuurt;
  • de functiehouder (eind)verantwoordelijk is voor één of enkele specialistische (inhoudelijke) taken, zoals beheer en onderhoud van hulpmiddelen/gebruiksartikelen, voorraadadministratie, etc.
Functiegroep
2 3 (referentie) 4