Referentiefuncties

Functieomschrijving

Light jockey

  -   Entertainment    -    E.5.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De light jockey komt voor in horeca-gelegenheden, zoals discotheken, hotels, clubs, cafés en gelegenheden waar manifestaties/ producties worden georganiseerd. De te leveren belichting en lichteffecten zijn over het algemeen een onderdeel van een totaal entertainment-concept of ter ondersteuning van muziek- of theater-acts. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 4, 5 (referentie) en 6 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Voorbereiding belichting
 • overleggen over wensen en adviseren over technische (on)mogelijkheden;
 • inregelen, invoeren van de belichting en programmeren van de gewenste belichting en effecten op de (licht)computer;
 • assisteren/begeleiden van professionele technici van optredende artiesten en geven van informatie over apparatuur, bijzonderheden locatie e.d.
 • onderbouwing advies;
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, seizoen, programmering, trends etc.;
 • conform voorschriften.
Vormgeving en realisatie belichting
 • verzorgen van de belichting, licht- en andere effecten (zoals rook, rekwisieten e.d.), laser-shows e.d. met behulp van speciale apparatuur;
 • handmatig bedienen van lampen en bedienen van toetsenbord van de lichtcomputer voor bepaalde lichteffecten.
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, seizoen, programmering, trends etc.;
 • conform voorschriften;
 • tevredenheid artiesten, publiek, opdrachtgever.
Onderhoud apparatuur
 • beheren van de apparatuur/verlichting en deze opbouwen/afbreken ten behoeve van producties;
 • verzorgen van het technisch onderhoud, verhelpen van storingen en vervangen van lampen en onderdelen;
 • signaleren van uit te besteden werkzaamheden aan leidinggevende;
 • begeleiden van (externe) technici bij het uitvoeren van werkzaamheden.
 • tijdige beschikbaarheid apparatuur;
 • aantal opgevolgde adviezen t.a.v. onderhoud;
 • tijdige en juiste signalering onderhoudsbehoefte;
 • tevredenheid externe technici.

Bezwarende omstandigheden

 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Werken in een disco-atmosfeer (harde muziek).

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
 • kennis van actuele trends in entertainment-ondersteuning;
 • (technische) kennis van (de bediening van) apparatuur.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Creativiteit:
 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.