Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Indelingshulpmiddel (IHM)

F&B manager

  -   Algemeen    -    A.10.II- Variant F&B manager + Variant
 • Er is sprake van een inschaling in een lagere groep als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft. Een aantal van de volgende kenmerken zal dan over het algemeen aan de orde zijn:
 • het betreft een hotel met een beperkt aanbod/assortiment aan F&B-concepten;
 • F&B is trendvolgend of F&B-concepten worden opgelegd door het formulemanagement;
 • omvang van het hotel maakt dat er sprake is van een aanzienlijk kleinere groep medewerkers.
 • Referentiefunctie handboek 2002:
 • F&B manager (A.10.2)
 • Er is sprake van een inschaling in een hogere groep als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft of gesitueerd is in een complexere organisatie (hotel al of niet gecombineerd met een meeting center). De volgende kenmerken zijn daarmee overwegend aan de orde:
 • er is sprake van een grote variatie in F&B-voorzieningen, zowel qua snelheid servies, kwaliteit/aard van de ingrediënten/menu’s, opbouw van de kaart als presentatie;
 • het hotel/meeting center kent een aanzienlijk groter aantal kamers/zalen en de F&B-afdeling kent een aanzienlijk grotere personeelsbezetting;
 • F&B-afdeling richt zich zowel op de hotel-/meetinggasten als op gasten van buiten en realiseert een groot deel van zijn omzet door zijn F&B-bekendheid;
 • de functionaris is de eerste vervanger van de bedrijfsleider/hotelmanager bij diens afwezigheid.
Functiegroep
9 10 (referentie) 11