Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Administrateur

  -   Financiën, Administratie & ICT    -    F.8.IAdministrateur I Administrateur II Administrateur III
Positie in het bedrijf
 • Alleen werkend administrateur.
 • Heeft een vakinhoudelijk leidinggevende of een extern accountant(kantoor), die de vinger aan de pols houdt.
 • Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende maakt de bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening van de vestiging(en).
 • Meewerkend administrateur: afdeling heeft een omvang van 1 tot 2 (parttime) medewerkers.
 • Heeft een vakinhoudelijk leidinggevende of een extern accountant(kantoor), die van afstand stuurt.
 • Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende heeft een sturende/controlerende rol. Afsluiting periodes (incl. jaarwerk) wordt volledig voorbereid door de administrateur II.
 • Adviserend administrateur: stuurt een afdeling aan van 2 tot 3 (parttime) medewerkers.
 • Heeft in het middelgrote bedrijf geen vakinhoudelijke leidinggevende. Rapporteert in het grote internationale bedrijf aan een inhoudelijk verantwoordelijke op hoofdkantoor niveau.
 • Accountant of vakinhoudelijk leidinggevende heeft een controlerende rol. Afsluiting periodes (incl. jaarwerk) wordt volledig voorbereid door de administrateur.
Aard adviesrol
 • Geen formele rol:
 • gericht op toelichten van verwerkte gegevens.
 • Volgend:
 • gericht op verklaren van financiële gegevens en benoemen van waargenomen trends;
 • beperkt vooruit kijken, extrapoleren van trends rekening houdend met prognoses van directie/management.
 • Samenwerkend:
 • informatie-uitwisseling met (bedrijfs)management om te komen tot verklaringen van afwijkingen t.o.v. budgetten en doelstellingen;
 • benoemen toekomstplaatje in overleg met directie/ management en vertalen naar financiële prognoses.
Bijdrage inrichting administratie
 • Niet van toepassing.
 • Gericht op verbeteren van verwerkingsprocessen.
 • Gericht op verbeteren van verwerkingssystemen en aansluiting op informatiebehoeften (lokale) management.
Rapportagestructuur
 • Standaard overzichten, vorm en inhoud staan vast.
 • Standaard en ad hoc-overzichten, vereist het verzamelen, genereren en bewerken van basisinformatie vanuit diverse systemen/bronnen.
 • Managementinformatie (financieel en bedrijfseconomisch) die dient als basis voor de besluitvorming en beleidsevaluatie vereist een inzicht in de diverse bedrijfsprocessen.
Diepgang controles/analyses
 • Controle op plausibiliteit aangeleverde gegevens (omzet-/kostencijfers, dagrapporten e.d.).
 • Gericht op het signaleren van afwijkingen, oorzaak van afwijking wordt opgevraagd.
 • Controle op juistheid gegevens, correcte verwerking en aansluiting op budgetten.
 • Gericht op verklaren van verschillen vanuit de cijfers.
 • Controle op juistheid gegevens, correcte verwerking en aansluiting op budgetten.
 • Gericht op verklaren verschillen vanuit verschillend perspectief van de interne klant/gebruiker en de harde cijfers.
Typering werkzaamheden
 • Uitvoering dagelijkse werkzaamheden volgens vastomlijnde procedures.
 • Verzorgen subadministraties (debiteuren, crediteuren e.d.) inclusief behorende contacten met klanten/leveranciers n.a.v. aanmaningen.
 • Uitvoering dagelijkse werkzaamheden.
 • Voeren van de volledige financiële administratie vanaf verwerking in de (sub)administraties t/m periodieke afsluiting.
 • Uitvoering dagelijkse werkzaamheden.
 • Voeren van de volledige financiële administratie vanaf verwerking in de (sub)administraties t/m periodieke afsluiting.
 • Sparringpartner van het management.
Referentiefunctieshandboek 2002
 • Administrateur (F.7.1)
Functiegroep
7 8 (referentie) 9