Referentiefuncties

Functieomschrijving

Barkeeper

  -   Bediening    -    B.4.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De barkeeper II komt voornamelijk voor in het (internationale) hotel/ restaurantbedrijf en in bars, clubs en vergelijkbare bedrijven. Vanuit zijn rol/positie is hij/zij te typeren als de gastheer en adviseur (bij hun keuzes) van de gasten aan de bar. Hij/zij is niet alleen verantwoordelijk voor het bereiden en serveren van (complexe) dranken en snacks, maar doet zelf ook de voorbereiding (voorraadaanvulling, verzorgen mise en place, representatief maken/houden bardeel) en verzorgt de afrekening (of boeking op het kamernummer). Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 3 en 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Kassa- en verantwoordingswerkzaamheden
 • gebruiksgereed maken van de kassa bij opening van de bar;
 • afrekenen met gasten of registreren van bestellingen op kamer (rekening);
 • controleren en verantwoorden van gebruikte dranken/grondstoffen en ontvangsten;
 • opbergen/afstorten van geld op voorgeschreven wijze.
 • kasverschillen;
 • voorraadverschil (administratief versus fysiek);
 • volgens procedure.
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
 • afruimen en in presentabele staat houden van de bar en omgeving;
 • opruimen en schoonmaken van de werkruimten en barapparatuur na diensttijd;
 • afvoeren van afval.
 • opgeruimde en schone bar/omgeving;
 • conform voorschriften.
Voorbereiding barkeeping
 • verzorgen van de mise en place, zoals nalopen van bar en zitgedeelte;
 • aanvullen van de barvoorraad door het halen en inruimen van benodigde artikelen.
 • juiste, tijdige en volledige voorbereiding;
 • voldoende buffetvoorraad;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Barkeeping
 • ontvangen van gasten, opnemen van bestellingen, geven van informatie over dranken/spijzen;
 • doorgeven of zelf klaarmaken van bestellingen (inschenken, tappen, klaarmaken van borrelgarnituur);
 • geven van informatie aan en onderhouden van gasten aan de bar;
 • aanspreken van gasten op ongewenst of normafwijkend gedrag.
 • baromzet;
 • klanttevredenheid (sfeer, service, e.d.);
 • volledigheid en juistheid van verstrekte informatie.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het bevoorraden van het buffet.
 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Soms sprake van (sfeer)bedreigingen/agressie.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Creativiteit:
 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.