Referentiefuncties

Functieomschrijving

Allround medewerker partycatering

  -   Partycatering / Banqueting    -    P.4.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De allround medewerker partycatering II vervult een coördinerende rol tijdens de voorbereiding van (exclusieve) feesten/partijen. Tijdens de uitvoering verricht hij/zij speciale serveerhandelingen en bereidingen aan tafel en geeft aanwijzingen/opdrachten aan toegevoegde medewerkers. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 3 en 4 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Bediening
 • opnemen van bestellingen, toelichten van menudelen c.q. (afhankelijk van het niveau) adviseren van de gast bij zijn drank- en menukeuze;
 • raadplegen van de leidinggevende of de keuken bij uitzonderlijke wensen van gasten;
 • doorgeven van bestellingen aan keuken of buffet, toelichten van specifieke wensen;
 • zo nodig zelf klaar maken van eenvoudige bestellingen (inschenken van dranken, klaarmaken van kleine gerechten/snacks e.d.);
 • serveren van bestellingen (gerechten, dranken) en verrichten van (bereidings)handelingen aan tafel;
 • in voorkomende gevallen geven van aanwijzingen/ opdrachten aan toegevoegde medewerkers.
 • gasttevredenheid (benadering, advies, omgang, wijze van serveren);
 • naleving hygiënevoorschriften;
 • volledigheid en juistheid van verstrekte informatie.
Voorbereiding party(ruimte(n))
 • uitladen van materialen uit vracht- of bestelauto;
 • gereed zetten van aangevoerd meubilair, serviesgoed, decoraties, hulpmiddelen e.d., in de aangegeven opstelling;
 • opdekken van tafels, inrichten van bars e.d.;
 • in gereedheid brengen van de ruimte(n), zoals bijvoorbeeld vegen van vloeren;
 • aanvoeren (en gereed zetten/inschenken) van dranken.
 • volgens aanwijzingen en richtlijnen betreffende opstelling/ dekking;
 • uiterlijke staat omgeving (opgeruimd, schoon);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Ontruiming en afbouw partyruimte(n))
 • na afloop ontruimen/afbouwen van de partyruimte(n);
 • afruimen van tafels, terugplaatsen dan wel voor afvoer op het verzamelpunt brengen van meubilair, serviesgoed, decoraties, hulpmiddelen e.d.;
 • zo nodig meewerken bij het inladen van auto’s met retour te nemen materialen.
 • omvang schades/gebroken servies, etc.;
 • uiterlijke staat omgeving (opgeruimd, schoon);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen/verplaatsen van meubilair, bladen, stapels borden e.d.
 • Lopend en staand werken; soms manoeuvrerend met borden/bladen.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op (hand- of vinger)letsel door beknelling of stoten.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfsregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.