Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Hoofd facilitaire dienst

  -   Technische & Facilitaire dienst    -    T.7.IHoofd facilitaire dienst I Hoofd facilitaire dienst II Hoofd facilitaire dienst III
Aantal medewerkers
 • 10 tot 20 (parttime) medewerkers;
 • 5 tot 10 fulltime equivalenten.
 • 20 tot 40 (parttime) medewerkers;
 • 10 tot 20 fulltime equivalenten.
 • 40 tot 60 (parttime) medewerkers;
 • 20 tot 30 fulltime equivalenten.
Disciplinediversiteit
 • Focus van de functiehouder ligt op de disciplines huishouding/schoonmaak.
 • Stuurt alle disciplines zelf (direct) aan.
 • Focus van de functiehouder ligt op de disciplines huishouding/schoonmaak alsook 1e lijns technisch onderhoud.
 • Omvang van de discipline(s) maakt dat hij/zij voor een deel van de disciplines beschikt over een operationeel leidinggevende (tussenchef).
 • Focus van de functiehouder ligt zowel op de disciplines huishouding en schoonmaak, alsook op technisch beheer van gebouwen/terreinen.
 • Heeft meerdere tussenchefs, maar zal over het algemeen zelf het directe proces blijven aansturen.
Vrijheidsgraden functie
 • Er is sprake van een vakinhoudelijk leidinggevende op enige (fysieke) afstand waardoor de dagelijkse voortgang en afwijkingen door de functiehouder worden afgehandeld.
 • Besluitvorming vindt plaats binnen gedetailleerde randvoorwaarden van een formule of keten en/of in overleg met hoger management/eigenaar.
 • Functiehouder wordt primair aangesproken op de formatie-inzet.
 • Functiehouder legt periodiek (wekelijks) verantwoording af en consulteert de vakinhoudelijk leidinggevende voor complexere voortgangsproblemen.
 • Besluitvorming vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld door de leidinggevende. Functiehouder neemt zelfstandig beslissingen aangaande de operationele voortgang van de werkzaamheden en handelt afwijkingen zelfstandig af.
 • Functiehouder wordt aangesproken op personeelskosten.
 • Functiehouder mag/kan op onderdelen zelfstandig afwijken van de globale randvoorwaarden en informeert de (niet-vakinhoudelijk) leidinggevende over genomen maatregelen/beslissingen.
 • Het ‘wat’ is een gegeven, de invulling van het ‘hoe’ wordt binnen gestelde kaders verwacht van de functiehouder.
 • Functiehouder wordt aangesproken op afdelingskosten (personeel, middelen, materialen).
Zwaartepunt functie
 • Focus ligt op (bijsturing van de) aansturing van het operationele proces.
 • Functiehouder denkt mee en reageert op input van of voorstellen vanuit centraal management of eigenaar. Hij/zij is verantwoordelijk voor korte termijn planning.
 • Focus ligt op continuering en optimalisatie van het operationele proces.
 • Functiehouder anticipeert op verwachte ontwikkelingen voor de komende maand (bezetting, planning).
 • Functiehouder stuurt op de resultaten van de afdeling en adviseert onderbouwd over het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfsvoering.
 • Functiehouder anticipeert op de in de nabije toekomst (1 jaar vooruit) te verwachten ontwikkelingen en adviseert hieromtrent de leidinggevende over te nemen maatregelen.
Referentiefunctieshandboek 2002
 • Chef civiele dienst (S.6.1)
 • Hoofd huishoudelijke dienst B (H.7.1)
Functiegroep
6 7 (referentie) 8