Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker wellness

  -   Entertainment    -    E.7.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker wellness komt overwegend voor in het grote hotelbedrijf dat beschikt over een eigen wellness-faciliteit. Hij/zij draagt zorg voor de uitvoering van algemene en enkele specialistische schoonheidsbehandelingen op het gebied van gezicht, lichaam of wellness, dan wel cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging. Hij/zij genereert een positieve bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten door een efficiënt tijdsgebruik en realisatie van omzet van cosmetica-producten. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 6, 7 (referentie) en 8 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Intake en voorbereiding
 • maken van telefonische afspraken met cliënten en bijhouden van de agenda;
 • ontvangen van de cliënt, voeren van het intakegesprek, opnemen van de anamnese;
 • beoordelen van de (huid)conditie, adviseren over het uit te voeren behandelplan;
 • gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
 • volledigheid voorgeschiedenis;
 • ontspannenheid cliënt;
 • juistheid inschatting conditie;
 • herkenbaarheid behandelplan cliënt;
 • hygiëne apparatuur/ hulpmiddelen.
Uitvoering behandeling
 • uitvoeren van de behandelingen, volgens het afgesproken behandelplan;
 • adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten.
 • conform voorschriften/procedure;
 • begrip instructies/adviezen;
 • in aansluiting op cliëntvraag.
Verkoop van cosmetica-producten
 • onder de aandacht brengen van voor de cliënt geschikte cosmetica-producten;
 • verkopen van cosmetica-producten.
 • gerealiseerde omzet;
 • cliënttevredenheid;
 • omvang kasverschillen.
Afronding en administratieve opvolging
 • maken van afspraken met de cliënt over vervolgbehandelingen;
 • afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
 • bijwerken van het klantendossier;
 • verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals opruimen, verzorgen van de was, controleren van voorraden e.d.
 • % terugkerende cliënten;
 • juistheid gehanteerde tarieven;
 • conform normtijd;
 • ordelijkheid/netheid werkomgeving;
 • inzicht in voorraad.

Bezwarende omstandigheden

 • Veelal plaatsgebonden werk.
 • Hinder van geuren/chemicaliën bij het verwerken van/werken met specifieke producten.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau (schoonheidsverzorging of vergelijkbaar);
 • kennis van eigenschappen en toepassingsconcept van tenminste één cosmetica-lijn;
 • vaardigheid in het dagelijks gebruik van gebruikte geautomatiseerde systemen en computertoepassingen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Sociaal ingesteld:
 • werkt graag samen;
 • heeft interesse in de ander;
 • voelt aan wanneer hij afstand moet houden;
 • is tegemoetkomend, begripvol en behulpzaam naar anderen.