Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker sales

  -   Commercie    -    C.6.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker sales II vergroot voornamelijk vanuit de binnendienst de omzet door (ondersteuning van) marktverkenning/ beursbezoek en acquisitie (outbound) binnen de gedefinieerde doelgroepen. De doelgroep betreft zakelijke accounts voor zalenverhuur en overnachtingen alsook particuliere aanvragen met een omzet tussen de € 1.000,- en € 5.000,-. Hij/zij behandelt aanvragen, adviseert potentiële klanten over (on)mogelijkheden en kosten, stelt offertes op en bewaakt de opvolging. Voorts coördineert hij/zij de voorbereiding en draagt de boeking over aan betrokken afdelingen/functionarissen. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 5 en 6 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Acquisitie
 • verzamelen van informatie over mogelijke doelgroepen aan de hand van openbare gegevens;
 • voorbereiden (en bezoeken) van beurzen, bedrijfscontactdagen e.d.;
 • opsporen en leggen van contact met potentiële relaties, geven van informatie over faciliteiten, arrangementen, prijzen e.d., aan de hand van presentatiemap en prijsgegevens;
 • ontvangen (en zo nodig bezoeken) van relaties en verzorgen van rondleidingen;
 • bespreken van wensen/eisen en opstellen van offertes;
 • bewaken van de opvolging van uitstaande offertes (zelf of door afdeling reserveringen).
 • bruikbaarheid verzamelde informatie;
 • slagingspercentage acquisitie;
 • prospecttevredenheid;
 • conform procedure, werkmethodes;
 • tijdige opvolging uitstaande offertes;
 • opbrengst uit nieuwe contacten.
Behandeling aanvragen
 • inventariseren van wensen, doen van suggesties over de uitvoering binnen de budgettaire mogelijkheden;
 • opstellen van offertes en bevestigen van overeengekomen afspraken;
 • informeren van uitvoerende afdelingen over afspraken en bijzonderheden;
 • oplossen van problemen en behandelen van klachten voor en na de realisatie;
 • afroepen van benodigde diensten/faciliteiten en maken van operationele afspraken met derden binnen contractcondities.
 • kwaliteit advies;
 • klanttevredenheid (tijdens proces/ achteraf);
 • optimale klachtafhandeling;
 • conform procedure, werkmethodes;
 • tijdige en volledige informatie-uitwisseling;
 • inhuur diensten/faciliteiten binnen contractcondities.
Informatie en administratie
 • vastleggen van contacten, bezoeken, bezoekresultaten e.d. en bijhouden van een bestand met relaties/ contactpersonen;
 • bijhouden van informatie over diensten- en faciliteiten-leverende organisaties;
 • controleren en (laten) paraferen van ontvangen en te versturen facturen.
 • beschikbaarheid/terugvindbaarheid informatie;
 • actualiteit informatie;
 • tijdige en juiste accordering facturen.

Bezwarende omstandigheden

 • Kleine kans op letsel als gevolg van beperkte deelname aan het wegverkeer.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 - 4 werk- en denkniveau;
 • kennis van faciliteiten, arrangementen, prijsstelling e.d.;
 • kennis van systemen, procedures en werkmethoden.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Prestatiegericht:
 • is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen;
 • tast de grenzen van het eigen kunnen af;
 • haalt het beste uit zichzelf;
 • is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.
Oplossingsgericht:
 • richt zich niet op problemen, maar op oplossingen;
 • is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen;
 • blijft niet lang dralen in het analyseren van het probleem.