Referentiefuncties

Functieomschrijving

Garderobemedewerker

  -   Frontoffice    -    FO.1.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De garderobemedewerker neemt kleding en toebehoren van gasten in ontvangst, reikt tickets uit, bewaakt eigendommen en geeft deze uit op verzoek van de eigenaar, al dan niet tegen daarvoor geldende betaling. Hij/zij handelt vermissingen af in opdracht van de leidinggevende en volgens strikte procedures. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 1 (referentie) en 2 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Inname en retournering eigendommen
 • in ontvangst nemen en bewaken van bezoekerseigendommen (jassen, hoeden, paraplu's, bagage e.d.), al dan niet tegen betaling;
 • afrekenen met bezoekers en overhandigen van garderobeticket of ander bewijsmiddel;
 • beheren/bewaken van de eigendommen van bezoekers;
 • ophalen en overhandigen van eigendommen na afloop van het bezoek op vertoon van eigendomsbewijs.
 • klanttevredenheid;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, presentatie).
Administratie en informatie
 • verantwoorden en afdragen van ontvangen gelden op voorgeschreven wijze;
 • beantwoorden van vragen en geven van feitelijke informatie aan bezoekers;
 • uitzoeken van vermissingen;
 • verantwoorden van vermissingen aan leidinggevende.
 • omvang kasverschillen;
 • juistheid informatie;
 • klanttevredenheid;
 • snelheid afhandeling vermissingen.
Opruimwerkzaamheden
 • opruimen en op orde houden van de garderoberuimte;
 • apart hangen van achtergebleven eigendommen.
 • netheid garderoberuimte;
 • borging achtergebleven eigendommen.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van meerdere kledingstukken.
 • Lopend en staand werken.
 • Werkdruk bij pieken in het werkaanbod.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 1 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.