Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Indelingshulpmiddel (IHM)

Magazijnchef

  -   Logistiek / Inkoop / Magazijn    -    L.5.I- Variant Magazijnchef + Variant
 • Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft zoals wanneer er sprake is van:
 • leidinggeven aan een substantieel kleinere groep medewerkers waardoor de focus van de functiehouder met name gericht is op het uitvoeren van operationele magazijnwerkzaamheden;
 • een magazijn met een relatief kleine fysieke omvang (m2/schap- en stellingruimte) waarin met name houdbare artikelen/levensmiddelen en gebruiksartikelen (mobiele installaties, meubilair, etc.) worden opgeslagen. Onderhoud (anders dan schoonhouden/reinigen) van gebruiksartikelen valt niet onder verantwoordelijkheid van de functiehouder.
 • het afhalen van artikelen door gebruikers aan een uitgiftebalie;
 • levering door een klein aantal bekende leveranciers met een beperkte frequentie en omvang van leveringen op vaste tijdstippen/dagdelen, normaliter overdag;
 • ruime veiligheidsvoorraden/opslagcapaciteit en stabiele afnamevolumes;
 • door derden (collega’s afdeling inkoop) afgeroepen voorraden.
 • Referentiefunctie handboek 2002:
 • Magazijnchef (L.5.2)
 • Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft zoals wanneer er sprake is van:
 • leidinggeven aan een substantieel grotere groep medewerkers waardoor de focus van de functie met name gericht is op het leidinggeven en coördineren;
 • een magazijn vaak bestaande uit meerdere deelmagazijnen (gebruiksartikelen, (dag)verse producten, diepvriesproducten, houdbare producten) met een grote diversiteit aan producten en artikelen. Gebruiksartikelen dienen geregeld geassembleerd en onderhouden te worden;
 • artikelen worden intern gedistribueerd door het magazijn, dan wel orders worden klaargezet voor transport naar vestigingen;
 • groot aantal verschillende leveranciers met leveringen 24/7;
 • beperkte veiligheidsvoorraden/opslagcapaciteit en sterk wisselende afnamevolumes;
 • eigen voorraadanalyses (bijhouden/controleren voorraadniveaus, waste/vervaldata e.d.) als basis voor de zelf te plaatsen bestellingen bij vaste leveranciers of het bijstellen van leverhoeveelheden en de veiligheidsvoorraadhoogte door inkoop.
Functiegroep
4 5 (referentie) 6