Referentiefuncties

Functie-indeling  -  Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Kok

  -   Keuken    -    K.4.IKok I Kok II Kok III
Typering kaart
 • Standaard:
 • een (relatief vaste) kaart met een groot aantal verschillende maar herkenbare gerechten waarbij het hoofdingrediënt bepalend is;
 • snelheid servies dat overeenkomt met een kort verblijf van gasten.
 • Ambachtelijk:
 • een kaart met een wisselend karakter met een groot aantal verschillende maar herkenbare gerechten waarbij het hoofdingrediënt bepalend is;
 • snelheid servies dat overeenkomt met een kort verblijf van gasten.
 • Luxe:
 • snel wisselende kleine gedetailleerde kaart, gerechten als totaal zijn bepalend;
 • snelheid servies = avondvullend;
 • creativiteit (gerechten) en presentatie (gerechten en restaurant) zijn bepalend.
Typering bereiding
 • (Half)producten worden voorbereid (b.v. gesneden) of kant-en-klaar (deeg, sauzen, soepen e.d.) aangeleverd.
 • Beperkt aantal eenvoudige bereidingshandelingen (grillen, bakken, toasten, frituren, opwarmen e.d.).
 • Eenduidige bereidingsvoorschriften en/of aanwijzingen (samenstellingsverhoudingen staan vast).
 • Eenvoudige en standaard presentatie/opmaak van de gerechten gebeurt volgens vaste instructies en werkmethoden.
 • Zowel (voorverpakte) ingrediënten als (half-) producten die grotendeels zelf worden voorbereid (snijden, wassen, portioneren, voorkoken, e.d.).
 • Toepassing van de basis kooktechnieken (mengen, koken, bakken, e.d.), beperkt combineren van handelingen.
 • Werkt volgens recept, kan/mag bijstellen afhankelijk van smaak, kleur, garing e.d.
 • Presentatie/opmaak kan variëren per gerecht en wordt uitgevoerd volgens vaste instructies en werkmethoden.
 • Ingrediënten zijn vers.
 • Alle voorkomende bereidingstechnieken, ook de specialistische (fileren e.d.), veel combinaties van handelingen.
 • Werkt volgens recept, kan/mag bijstellen afhankelijk van smaak, kleur, garing e.d. Anticipeert op specifieke klantvragen. Hij/zij maakt gebruik van specialistische hulpmiddelen.
 • Presentatie/opmaak varieert per gerecht, bepaalt gezicht van het restaurant en dient te voldoen aan hoge bedrijfstandaarden/kwaliteitseisen.
Kwaliteit / optimalisatie
 • Beperkte invloed op kwaliteit.
 • Standaard controlewerkzaamheden op inkomende en uitgaande (half)producten op uiterlijke staat, houdbaarheidsdata e.d.
 • Constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en maakt hiervan melding.
 • Redelijke invloed op kwaliteit.
 • Standaard controles en controles naar eigen inzicht op inkomende ingrediënten/(half)producten en uitgaande gerecht(en)(gedeelten), gebaseerd op eigen productkennis.
 • Constateert vanuit de praktijk knelpunten in het eigen werk en daarmee samenhangende functies en levert een bijdrage aan verbetermogelijkheden.
 • Ruime invloed op kwaliteit.
 • Controles op te gebruiken ingrediënten, halfproduct, gerechtgedeelten en gerechten, gebaseerd op een uitgebreide theoretische en praktische productkennis en organoleptisch vermogen.
 • Signaleert vanuit de praktijk verbeterpunten in het keukenproces en verwante disciplines en formuleert oplossingsrichtingen (b.v. receptuurinstructies).
Kennis en ervaring
 • Opleidingsniveau MBO 2 of vergelijkbaar.
 • Kennis van en ervaring met (bedrijfspecifieke) bereidings- en presentatietechnieken.
 • Opleidingsniveau MBO 2 of vergelijkbaar.
 • Kennis van en ervaring met alle basis kooktechnieken in de diverse keukenafdelingen/parties.
 • Opleidingsniveau MBO 3.
 • Kennis van eigenschappen van gebruikte producten en ingrediënten aangevuld met een ontwikkeld organoleptisch vermogen.
 • Kennis van en ervaring met specialistische bereidings- en productbewerkingstechnieken.
Referentiefunctieshandboek 2002
 • Kok eenvoudige gerechten (K.3.1)
 • Medewerker fastfoodrestaurant (K.3.2)
 • Kok productie (K.4.1)
 • Kok groot restaurant (K.5.1)
 • Kok luxe restaurant (K.5.2)
Functiegroep
3 4 (referentie) 5