Referentiefuncties

Functieomschrijving

Yield / Revenue manager

  -   Algemeen    -    A.9.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De yield/revenue manager is verantwoordelijk voor het tactisch en operationele prijs- en reserveringsbeleid, primair van de rooms division en secondair voor F&B en banqueting. E.e.a. omvat het: zo gunstig mogelijk aanbieden van combinaties (hotelkamers, F&B en/of banqueting); optimaliseren van de omzet d.m.v. het continu aanpassen van de prijs aan de markt- en afzetomstandigheden; in kaart brengen van informatie over concurrenten, trends en ontwikkelingen en de markt. Hij/zij maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem dat bezettingsvoorstellen genereert op basis van historische gegevens, afzetprognoses en budgetten. Hij/zij leidt ook de werkzaamheden binnen de afdeling reserveringen, eventueel via tussen-leidinggevenden. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 8, 9 (referentie) en 10 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 5 tot 10 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof;
 • mede selecteren van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren van beoordelingen;
 • toepassen van de personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Operationele aansturing
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies, toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit;
 • opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten);
 • afstemmen van werkzaamheden met en instrueren van andere afdelingen;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van hulpmiddelen;
 • bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/ klachten van gasten;
 • (laten) toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en werk- en prestatiemethoden (huisstijl).
 • gasttevredenheid (aantal klachten, % structurele klachten);
 • conform voorschriften;
 • efficiency planning.
Optimalisatie opbrengst en reserveringen
 • opstellen van richtlijnen/procedures, e.d., en deze intern overdragen/toelichten;
 • volgen en beoordelen van (afgezegde) boekingen in de systemen op bezettingsgraad, prijzen, reden van annulering e.d.;
 • analyseren van deze gegevens, marktinformatie, distributiekanalen e.d.; zo nodig ingrijpen door het blokkeren van boekingen en prijzen, dan wel zorgen voor overboekingen;
 • bespreken van (mogelijke) boekingen met externe dienstverleners/ agenten;
 • doen van voorstellen t.a.v. het boekings- en prijsbeleid, de strategische planning en forecast ten aanzien van reserveringen en deze, samen met reeds genomen maatregelen, presenteren en bespreken in het periodiek overleg, zodat het door commercie/directie vervaardigde salesplan kan worden gerealiseerd.
 • eenduidigheid richtlijnen/ procedures;
 • kwaliteit markt-/concurrentie-informatie;
 • trend/fluctuatie in (basis)omzet;
 • optimale trend qua bezettingsgraad;
 • impact op merknaam/marktpositie.
Informatievoorziening
 • er voor zorgen dat alle data zorgvuldig en juist in de systemen zijn opgenomen;
 • verzamelen en bijhouden van commerciële informatie (concurrenten, evenementen);
 • ter beschikking stellen van gegevens aan de organisatie; leveren van diverse (ad hoc-)rapportages, beantwoorden van vragen e.d.
 • informatieve waarde data (juist, tijdig);
 • bruikbaar voor evaluatie en bijsturing.

Bezwarende omstandigheden

 • Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de geautomatiseerde systemen.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van interne procedures en relevante marktontwikkelingen;
 • praktisch inzicht in de gebruikte en beschikbare systemen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Innovatiegericht:
 • is geboeid om steeds nieuwe ideeën uit te proberen;
 • ruikt kansen en heeft en drang om er naar te handelen;
 • ziet/zoekt mogelijkheden om zaken anders/beter te doen;
 • komt met ongebruikelijke maar unieke oplossingen.
Besluitvaardig:
 • schuift beslissingen niet voor zich uit;
 • neemt beslissingen op basis van relevante informatie;
 • neemt beslissingen binnen het eigen taakgebied en motiveert deze.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Analytisch:
 • staat objectief en nuchter tegenover allerlei zaken;
 • heeft een scherp oordeelsvermogen;
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie;
 • redeneert logisch en consistent.