Referentiefuncties

Functieomschrijving

Voorman spoelkeuken

  -   Keuken    -    K.3.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De voorman spoelkeuken stuurt (± 3 tot 8) medewerkers vaktechnisch aan in de werkuitvoering van de spoelkeuken. Hij/zij beheert de apparatuur en werkt zelf mee in de uitvoering. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 2, 3 (referentie) en 4 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 3 tot 8 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Beheer apparatuur
 • bewaken van en zorg dragen voor goede werking van automatische was-/spoelmachine(s);
 • tijdig (laten) aanvullen van afwas-, glansmiddel en waterontharder;
 • verrichten van 1e lijns gebruiksonderhoud aan apparatuur (uitnemen en reinigen (afspuiten) van filters, verhelpen van kleine storingen);
 • inschakelen van monteur bij grotere technische problemen.
 • tijdig bijgevulde machines;
 • tijdig gereinigde machines;
 • tijdig signaleren van storingen/afwijkingen.
Coördinatie spoelkeuken
 • opstellen van werkroosters op basis van verkregen input over de (verwachte) drukte in het bedrijf, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten) in overleg met leidinggevende;
 • indelen en toewijzen van de werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
 • toezien op de voortgang, uitvoeringskwaliteit en juist gebruik van materialen/machines, steekproefsgewijs controleren op juiste reiniging;
 • oplossen van dagelijkse problemen, bij grote of terugkerende problemen inschakelen van leidinggevende;
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP;
 • zelf meewerken in de uitvoering, afwassen en opruimen van serviesgoed, glaswerk, bestek en keukenmaterialen.
 • schoon keukenmateriaal, serviesgoed en bestek;
 • schone werkomgeving;
 • aantal (terugkerende) klachten/ problemen;
 • omvang breuk tijdens afwassen;
 • conform voorschriften (bedrijf, HACCP e.d.);
 • efficiency personeelsplanning.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van rekken serviesgoed, bestek e.d. en bij het duwen van transportwagens.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (opzetten/afnemen van rekken).
 • Hinder van geluid van rinkelend serviesgoed en geluid van apparatuur, van vocht en aanraking met vuil en etensresten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren, alsmede op letsel aan vingers en ledematen door beknelling of stoten of snijden aan gebroken glas.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfsspecifieke, Arbo- en HACCP-voorschriften.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Coachen / Instrueren:
 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Betrokkenheid:
 • is trots op zijn bedrijf en de eigen bijdragen daarin;
 • spreekt positief over zijn bedrijf;
 • voelt zich prettig bij de waarden en normen van het bedrijf.
Doorzettingsvermogen:
 • zet uit eigen beweging door bij beletsel en hindernissen;
 • heeft een lange adem;
 • houdt vol tot het doel bereikt is.