Referentiefuncties

Functieomschrijving

Toneelmeester / Filmoperateur

  -   Entertainment    -    E.6.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De toneelmeester/filmoperateur komt overwegend voor in bioscopen, zalencentra, clubs of grotere horeca-gelegenheden, waar toneel- en filmfaciliteiten aanwezig zijn. Hij/zij leidt/regelt de operationele en technische werkzaamheden voor het goede verloop van filmvoorstellingen en toneel- en muziekevenementen, van zowel amateur- als professionele gezelschappen in verschillende zalen. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 2 tot 3 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof;
 • mede selecteren van nieuwe medewerkers;
 • regelen van opleiding/inwerken;
 • uitvoeren van beoordelingen.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Operationele aansturing
 • toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden;
 • opvangen en afhandelen van vragen, klachten van gasten;
 • opstellen van werkroosters en regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten);
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • aantal klachten;
 • begrip instructie;
 • efficiënte werkuitvoering;
 • voldoende hulpmiddelen;
 • aantal (terugkerende) klachten/problemen;
 • conform voorschriften.
Voorbereiding en uitvoering voorstellingen
 • bedienen van zaalverlichting/geluidsinstallatie vanuit de filmkamer;
 • zorg dragen voor assistentie van gezelschappen bij uitladen en opbouwen decors/apparatuur;
 • bespreken van de wensen voor ondersteuning; geven van advies en informatie over de technische mogelijkheden;
 • aansluiten van installaties, uitlichten van opstellingen, inregelen van geluid e.d.;
 • assisteren van technici professionele gezelschappen;
 • verzorgen van belichting/geluid tijdens uitvoeringen volgens eigen plan of op aanwijzing van de regisseur.
 • conform afspraak;
 • aantal overgenomen adviezen;
 • aantal manco’s tijdens voorstellingen;
 • tevredenheid klant/opdrachtgever.
Onderhoud
 • monteren van filmdelen, inregelen en controleren van apparatuur;
 • zorg dragen voor het onderhoud van de filmkamers, film, geluid- en belichtingsapparatuur en voor het maken/onderhouden;
 • eventueel aanleggen van bekabeling;
 • uitbesteden van specialistisch werk aan derden, in overleg met leidinggevende.
 • veiligheid apparatuur;
 • aantal verstoringen;
 • tijdigheid onderhoud.
Promotie
 • opgeven van advertentieteksten met betrekking tot geprogrammeerde films aan media;
 • zorg dragen voor het etaleren van foto’s en posters van te draaien films.
 • tijdige aanlevering advertenties;
 • representativiteit promotie;
 • conform huisstijl.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van decors/decorstukken en sluiten van de gordijnen (met behulp van touwen).
 • Werken op trappen/ladders bij het inregelen van de belichting en het ophangen van decorstukken (incidenteel).
 • Kans op letsel door het vallen van trappen/ladders.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 - 4 werk- en denkniveau;
 • kennis van actuele ontwikkelingen aangaande toneel/film(technieken).

Competenties / gedragsvoorbeelden

Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Oplossingsgericht:
 • richt zich niet op problemen, maar op oplossingen;
 • is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen;
 • blijft niet lang dralen in het analyseren van het probleem.
Communiceren:
 • formuleert helder en zo dat de ander het begrijpt;
 • luistert goed en reageert op wat de ander zegt;
 • vraagt door als dat nodig is.