Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker sport & thermen

  -   Entertainment    -    E.6.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker sport & termen komt overwegend voor in het grote hotelbedrijf dat beschikt over eigen sport-/sauna-faciliteit. Hij/zij draagt zorg voor het verlenen van service aan gasten in de faciliteiten, het geven van sportinstructie (groepslessen) en sportmassage. Voorts is de functie verantwoordelijk voor de beschikbaarheid/bruikbaarheid van de sport- en kuuromgeving voor gasten. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Begeleiding en toezicht gasten
 • gevraagd en ongevraagd informeren over en begeleiden van gasten bij het gebruik van de beschikbare faciliteiten (bad, sauna, gymnasion);
 • toezien op een verantwoord gebruik van de faciliteiten en gasten zo nodig wijzen op de consequenties;
 • toezien op de naleving van de bedrijfsregels en bij overtredingen de gast hierop wijzen, dan wel corrigerend optreden;
 • behandelen van eenduidige klachten van gasten en doorspelen van complexere klachten aan leidinggevende.
 • juiste informatieverstrekking;
 • mate van anticipatie op gastwens;
 • juiste bejegening;
 • klanttevredenheid;
 • volgens procedure.
Sportinstructie groepslessen
 • voorbereiden en verzorgen van groepslessen in gymnasion en in het water volgens vast programma/ instructie;
 • kiezen van (zwaarte van) oefeningen in aansluiting op de samenstelling van groep;
 • geven van uitleg van de afzonderlijke oefeningen en begeleiden van gasten bij de uitvoering hiervan.
 • juiste inschatting belastbaarheid;
 • kwaliteit van instructie;
 • aard/omvang blessures gasten;
 • aantal terugkerende deelnemers;
 • mate van afwisseling oefeningen.
Sportmassage
 • geven van sportmassage volgens afspraak volgens het standaard massageprogramma;
 • aanpassen van de massagetechniek aan wensen en/of specifieke omstandigheden van de gast binnen de mogelijkheden van het programma;
 • signaleren van en vragen naar contra-indicaties en vervolgens doorverwijzen naar bekende specialisten.
 • onderkenning problemen;
 • juiste doorverwijzing;
 • uitvoering conform voorschriften;
 • conform normtijd;
 • aantal terugkerende gasten.
Bruikbaarheid sport- en kuuromgeving
 • schoon en droog houden van de apparatuur, vloeren en ruimtes gedurende de dienst;
 • uitvoeren en registreren van enkele standaardcontroles (water, sauna e.d.) en melden van afwijkingen;
 • in werking stellen van de sauna’s en controleren/bijstellen van temperatuur en vochtigheid.
 • conform voorschriften (hygiëne, waarden etc.).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het incidenteel begeleiden van minder-validen en bij het uitvoeren van massages.
 • Veel staan en inspannende houdingen bij het geven van sportmassages en –instructie.
 • Hinder van werken in een warme en vochtige ruimte.
 • Kans op letsel door contacteczeem en verkoudheid.
 • Fysieke belasting en kans op blessures.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4 werk- en denkniveau (b.v. CIOS of vergelijkbaar);
 • inzicht in trends en ontwikkelingen op sportgebied;
 • kennis van de inhoud van groepslessen;
 • kennis van de werking van beschikbare faciliteiten/toestellen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Coachen / Instrueren:
 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.
Sensitiviteit:
 • laat anderen in hun waarde;
 • doet recht aan de feiten;
 • verplaatst zich in de positie van de ander;
 • merkt spanningen op en maakt deze bespreekbaar.