Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker partycatering

  -   Partycatering / Banqueting    -    P.2.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker partycatering II is verantwoordelijk voor de voorbereiding van feesten/partijen, ondermeer door het klaarzetten van aangevoerde materialen (meubilair, serviesgoed, hulpmiddelen e.d.) en opdekken van tafels. Tevens draagt hij/zij zorg voor een nette/opgeruimde omgeving. De medewerker partycatering II vervult een assisterende rol tijdens de uitvoering van feesten/partijen door ondermeer het gereed maken en aanvoeren van bestellingen/dranken en afruimen van tafels. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 1 en 2 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Voorbereiding party(ruimte(n))
 • uitladen van materialen uit vracht- of bestelauto;
 • gereed zetten van aangevoerd meubilair, serviesgoed, decoraties, hulpmiddelen e.d., in de aangegeven opstelling;
 • opdekken van tafels, inrichten van bars e.d.;
 • in gereedheid brengen van de ruimte(n), zoals bijvoorbeeld vegen van vloeren;
 • aanvoeren (en gereed zetten/inschenken) van dranken.
 • volgens aanwijzingen en richtlijnen betreffende opstelling/ dekking;
 • uiterlijke staat omgeving (opgeruimd, schoon);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Bedieningsassistentie
 • klaarmaken van bestellingen, zoals bijvoorbeeld inschenken van dranken;
 • aanvoeren van gerechten en dranken;
 • aanvullen van voorraden in uitgiftebuffet of bar;
 • afvoeren van gebruikt serviesgoed en bestek.
 • tevredenheid betreffende assistentie;
 • volgens instructie;
 • gasttevredenheid.
Ontruiming en afbouw partyruimte(n)
 • na afloop ontruimen/afbouwen van de partyruimte(n);
 • afruimen van tafels, terugplaatsen dan wel voor afvoer op het verzamelpunt brengen van meubilair, serviesgoed, decoraties, hulpmiddelen e.d.;
 • zo nodig meewerken bij het inladen van auto’s met retour te nemen materialen.
 • omvang schades/gebroken servies, etc.;
 • uiterlijke staat omgeving (opgeruimd, schoon);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen/verplaatsen van meubilair, bladen, stapels borden e.d.
 • Lopend en staand werken; soms manoeuvrerend met borden/bladen.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op (hand- of vinger)letsel door beknelling of stoten.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 1 werk- en denkniveau;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van de bedrijfsregels en kaders van de bedrijfsformule.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.