Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker marketing & communicatie

  -   Commercie    -    C.8.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker marketing & communicatie draagt zorg voor het uitbreiden en in stand houden van de naamsbekendheid van het bedrijf en haar diensten, faciliteiten en arrangementen bij gedefinieerde doelgroepen. Hiertoe draagt hij/zij zorg voor in- en externe communicatie in samenwerking met reclamebureaus en beheert en bewaakt de huisstijl. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 7, 8 (referentie) en 9 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Interne communicatie
 • opstellen en plaatsen van teksten ten behoeve van de interne communicatie (personeelsblad, publicatieborden, intranet);
 • voorbereiden/geven van presentaties en toelichtingen in vergaderingen of werkoverleg;
 • toezien op de juiste toepassing van de huisstijl;
 • samenstellen en beheren van de interne knipselkrant met voor het bedrijf relevante artikelen en verspreiden onder betrokkenen.
 • aanwezigheid overgebrachte informatie bij medewerkers;
 • betrokkenheid van medewerkers bij nieuwe acties;
 • conform huisstijl;
 • interne tevredenheid over informatievoorziening.
Externe communicatie
 • volgen van de relevante media en in overleg reageren op berichtgeving die het bedrijf raakt;
 • beoordelen sponsor-aanvragen op basis van PR-plan;
 • opsporen van kansen voor vrije publiciteit en benutting hiervan door het leveren van relevante informatie;
 • adviseren over de meest geschikte media en de best passende uitingsvorm (advertentie, advertorial, persbericht, interview e.d.);
 • opstellen van promotieteksten en deze verspreiden via de gekozen kanalen;
 • toezien op de juiste toepassing van de huisstijl;
 • arrangeren van persconferenties, samenstellen en verspreiden van persinformatie;
 • voorbereiden, organiseren en regelen van de uitvoering van niet-routinematige publiekstrekkende evenementen in het bedrijf;
 • beheren en actueel houden van algemeen presentatiemateriaal (video, film, foto’s e.d.).
 • effect externe communicatie;
 • aantal gesignaleerde kansen vrije publicatie;
 • conform huisstijl;
 • in aansluiting op PR-beleid;
 • bedrijfsimago conform doelstelling;
 • naamsbekendheid;
 • kwaliteit organisatie evenementen.
Coördinatie inzet derden
 • bespreken van wensen/eisen van interne opdrachtgever en geven van instructies aan dienstverlener (reclamebureau/drukker/ evenementenbureau);
 • beoordelen van prijs-, lever- en uitvoeringscondities;
 • controleren van en toezien op de uitvoeringskwaliteit.
 • in aansluiting op beoogde reactie;
 • conform huisstijl, budget, kwaliteitseisen.
Input marketing- en communicatiebeleid
 • volgen van ontwikkelingen in de markt op marketing- en communicatiegebied alsook bij concurrenten;
 • doen van voorstellen aangaande de ontwikkeling en bijstelling van producten en diensten (arrangementen, acties) en de presentatie daarvan.
 • inzicht in ontwikkelingen;
 • aantal overgenomen voorstellen;
 • kwaliteit geleverde bijdragen.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van doelgroep, relevante media, huisstijl, e.d.;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in ten minste één vreemde taal;
 • kennis van interne procedures, systemen en uitingsvormen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Initiatief nemen:
 • begint uit zichzelf, wacht niet af;
 • heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;
 • kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;
 • ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.
Netwerkgericht:
 • legt gemakkelijk contacten;
 • maakt effectief gebruik van contacten om zaken te regelen;
 • weet ingangen voor zichzelf te creëren;
 • werkt actief aan het onderhouden/bestendigen van de relatie.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.