Referentiefuncties

Functieomschrijving

Medewerker algemeen onderhoud

  -   Technische & Facilitaire dienst    -    T.4.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker algemeen onderhoud II verricht eenduidige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan o.a. hang- en sluitwerk, verlichting, meubilair/inventaris, etc. met behulp van handgereedschappen en voert behang- en schilderwerkzaamheden uit. Hij/zij verricht voorbereidende werkzaamheden voor buitenfirma’s bij planmatig onderhoud en assisteert hen in de uitvoering. De medewerker algemeen onderhoud II wordt daarnaast ingezet voor hand- en spandiensten zoals interne verhuizingen en opruimwerkzaamheden. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 3 en 4 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
1e Lijns reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
 • beoordelen opgekregen planning, verzamelen benodigde gereedschappen en materialen;
 • opheffen van storingen enuitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur, installaties, sanitair, verlichting, meubilair/inventaris, hang- en sluitwerk, gastenkamers/algemene ruimtes (reparatieschilderwerk, behangen, e.d.), groenvoorziening en buitenterreinen;
 • beheren van gebruikt materiaal, apparatuur en verbruiksartikelen en de eigen werkruimte.
 • snelheid van reageren in acute situaties;
 • tijdigheid van de oplossing;
 • adequaatheid/duurzaamheid van de oplossing;
 • gasttevredenheid.
Periodieke controles
 • controle/inspectiewerkzaamheden aan de hand van een vast tijdschema;
 • verrichten van standaard controles en inspectie volgens opgekregen checklist;
 • vastleggen van bevindingen (vooral uiterlijke staat, meetwaardes e.d.).
 • conform checklist;
 • volledigheid vastlegging.
Algemene ondersteunende diensten
 • gereed zetten van zalen;
 • aansluiten van audiovisuele apparatuur;
 • uitvoeren van interne verhuizingen.
 • tijdigheid oplevering;
 • tevredenheid collega’s;
 • tevredenheid gasten/gebruikers.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning als gevolg van het tillen/verplaatsen van materialen, meubilair, en het hanteren van handgereedschappen.
 • Lopend en staand werken, soms op trappen/ladders.
 • Soms hinder van temperatuur/weersomstandigheden (bij buiten werken).
 • Kans op letsel als gevolg van vallen vanaf ladder of bij gebruik van gereedschap.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau;
 • kent de basistechnieken voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan (het interieur van) gebouwen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Samenwerken:
 • stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang;
 • helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen;
 • gaat uit van het motto ‘vele handen maken licht werk’;
 • heeft een prettige en plezierige omgang met collega’s.