Referentiefuncties

Functieomschrijving

Keukenhulp

  -   Keuken    -    K.2.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De keukenhulp II verricht ondersteunende (schoonmaken, afwassen, aanvullen voorraden) en voorbereidende (snijden/portioneren van producten t.b.v. mise en place) werkzaamheden in de keuken. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 1 en 2 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
 • uitpakken van leveringen, assisteren bij de opslag;
 • afwassen van gereedschappen, hulpmiddelen en overig vaatwerk;
 • verzamelen en afvoeren van (keuken)afval.
 • conform planning/rooster;
 • conform veiligheidsvoorschriften;
 • conform HACCP.
Ondersteuning, voorbereiding en uitvoering
 • ondersteunen van collega’s bij voorbereidende en eenvoudige uitvoerende werkzaamheden;
 • klaarzetten van (hulp)middelen voor collega’s;
 • aanvullen van voorraden in de keuken vanuit de opslag;
 • bewerken van producten voor uitgifte;
 • schoonmaken van de werkomgeving.
 • volgens planning;
 • verbruikte hoeveelheden;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van (dozen met) producten.
 • Lopend en staand, en veelal plaatsgebonden werken.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van keukenapparatuur, branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 1 - 2 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfspecifieke voorschriften;
 • toepassingsgerichte kennis van basale voorbereidende keukentechnieken.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Samenwerken:
 • stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang;
 • helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen;
 • gaat uit van het motto ‘vele handen maken licht werk’;
 • heeft een prettige en plezierige omgang met collega’s.
Betrokkenheid:
 • is trots op zijn bedrijf en de eigen bijdragen daarin;
 • spreekt positief over zijn bedrijf;
 • voelt zich prettig bij de waarden en normen van het bedrijf.
Doorzettingsvermogen:
 • zet uit eigen beweging door bij beletsel en hindernissen;
 • heeft een lange adem;
 • houdt vol tot het doel bereikt is.