Referentiefuncties

Functieomschrijving

Disc jockey

  -   Entertainment    -    E.5.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De disc jockey komt voornamelijk voor in horeca-gelegenheden, zoals discotheken, hotels, clubs, cafés en gelegenheden waar manifestaties/producties worden georganiseerd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het entertainen van bezoekers door het verzorgen van muziek en lichteffecten. Hierdoor is de functie mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 4, 5 (referentie) en 6 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 1 tot 3 (parttime) medewerkers (vaktechnisch).

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Operationele voortgang
 • Ten aanzien van (parttime) medewerkers:
 • maken van de werkverdeling;
 • geven van aanwijzingen;
 • begeleiden van de werkzaamheden;
 • overleggen ten aanzien van muziekkeuze e.d.
 • begrip instructie;
 • efficiënte werkuitvoering;
 • aantal (terugkerende) klachten/ problemen;
 • conform voorschriften.
Voorbereiding muzikaal entertainment
 • ontwikkelen van en adviseren over plannen voor producties, te contracteren artiesten e.d. en uitwerken van plannen in een draaiboek;
 • bijblijven op het gebied van binnen- en buitenlandse muziek en trends daarin;
 • vaststellen van de te draaien muziek en inkopen van muziek(dragers);
 • opbouwen van apparatuur en uitvoeren van eenvoudige technische werkzaamheden aan apparatuur.
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, seizoen, programmering, trends;
 • muzikale kennis;
 • binnen budget;
 • haalbaarheid plannen;
 • conform voorschriften.
Vormgeving en realisatie muzikaal entertainment
 • ontvangen en begeleiden van artiesten of andere gasten;
 • draaien van platen, cd’s, bestanden voor artiesten bij optredens;
 • mixen, aankondigen en aan elkaar praten van de overgang van het ene naar het andere nummer en draaien van verzoeknummers;
 • (laten) verzorgen van lichteffecten in aansluiting op de muziek en belichten van artiesten bij optredens;
 • verrichten van speciale aankondigingen (artiesten, bijzondere gasten);
 • zo nodig afrekenen met externen (o.m. artiesten) op basis van de contractuele afspraken.
 • in aansluiting op sfeer, publiek, tijdstip, seizoen, programmering, trends;
 • muzikale kennis;
 • conform voorschriften;
 • tevredenheid artiesten, publiek, opdrachtgever.

Bezwarende omstandigheden

 • Lopend en staand, soms plaatsgebonden werken.
 • Werken in een disco-atmosfeer (o.m. harde muziek).

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
 • kennis van actuele muziektrends;
 • (technische) kennis van (de bediening van) apparatuur.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Creativiteit:
 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.
Zelfstandig:
 • heeft nauwelijks begeleiding nodig, weet wat hij wanneer en hoe moet doen;
 • lost de voorkomende dagelijkse problemen zelf op;
 • pakt zelf nieuwe werkzaamheden op.