Referentiefuncties

Functieomschrijving

Conciërge

  -   Frontoffice    -    FO.4.III
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De conciërge komt overwegend voor in het grotere luxere (internationale) hotelbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor serviceverlening in de breedste zin van het woord (verstrekken van specifieke toeristische, recreatieve en gastronomische informatie, verkopen van ge- en verbruiksartikelen, boeken en regelen van excursies, etc.). Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 3, 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Informatievoorziening.
 • zoeken, opstellen en/of samenvoegen van specifieke informatie in het licht van voor gasten relevante informatie;
 • op verzoek van gasten verstrekken van specifieke toeristische, recreatieve en gastronomische informatie over de regio en geven van toelichtingen;
 • adviseren van gasten op basis van hun wensen;
 • boeken, regelen van de door de gasten gemaakte keuzes (vervoer, gastronomisch, entertainment) en samenstellen van maatwerkoplossingen.
 • actualiteit beschikbare informatie;
 • klanttevredenheid;
 • correcte en tijdig uitgevoerde verzoeken;
 • bekendheid te hanteren zoekkanalen.
Verkoop ge- en verbruiksartikelen.
 • aanvullen van voorraden ge- en verbruiksartikelen vanuit magazijn;
 • informeren van gasten over beschikbare ge- en verbruiksartikelen;
 • afrekenen contant, met bankpas of creditcard, zo nodig omrekenen van vreemde valuta via tabel en teruggeven van wisselgeld in euro’s;
 • verwerken van betalingen met behulp van (geautomatiseerd) kassasysteem;
 • overdragen van de kassa bij einde dienst en verantwoorden van ontvangen gelden en betalingen;
 • controleren van wisselgeld voor aanvang dienst.
 • beschikbaarheid
 • aantal foutieve eindbedragen;
 • juiste omrekening valuta;
 • omvang kasverschillen;
 • volgens procedure/voorschift;
 • verklaarbaarheid kasverschillen.
Relatiebeheer.
 • volgen van ontwikkelingen in de regio aangaande evenementen en (ver)nieuw(d)e etablissementen;
 • onderhouden en aangaan van relaties met toeristische, recreatieve en gastronomische etablissementen op basis van afnamepatronen van gasten en verwachte ontwikkelingen.
 • duur samenwerkingsrelatie;
 • aantal contactmomenten;
 • up-to-date netwerk;
 • actualiteit kennis ontwikkelingen;
 • omvang netwerk.

Bezwarende omstandigheden

 • Veel lopend en staand werken.
 • Soms hinder van tocht en temperatuurwisselingen bij afwisselend binnen/buiten werken.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau;
 • uitgebreide kennis van specifieke toeristische, recreatieve en gastronomische informatie over de regio;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in ten minste één vreemde taal.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Netwerkgericht:
 • legt gemakkelijk contacten;
 • maakt effectief gebruik van contacten om zaken te regelen;
 • weet ingangen voor zichzelf te creëren;
 • werkt actief aan het onderhouden/bestendigen van de relatie.
Trendgericht:
 • wil zijn klanten(groep) steeds iets vernieuwends bieden;
 • zoekt actief naar informatie in vakbladen, publicaties e.d.;
 • zoekt actief naar trends door met vakgenoten te spreken;
 • neemt trends uit de markt over in het eigen werk.