Referentiefuncties

Functieomschrijving

Clubportier

  -   Frontoffice    -    FO.4.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De clubportier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het toelatingsbeleid. Hij/zij draagt zorg voor orde en veiligheid in en om de horecagelegenheid, overeenkomstig het huishoudelijk reglement. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 3, 4 (referentie) en 5 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: gasten en personeel (ambtelijk gezag).

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Toelatingscontrole
 • toelaten van gasten tot de horecagelegenheid, overeenkomstig het vastgestelde toelatingsbeleid voor de betrokken avond of party;
 • indien van toepassing nagaan of de gasten voorkomen op de gasten- of ledenlijst;
 • weigeren van niet aan het huishoudelijke reglement voldoende mensen.
 • conform toelatingsbeleid;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden);
 • aantal escalaties;
 • consequentheid.
Toezicht en handhaving orde en veiligheid
 • lopen van ronden, toezien op naleving van regels o.a. rondom drugs- en alcoholgebruik, (laten) verwijderen van personen met ongewenst gedrag;
 • signaleren van (dreigende) calamiteiten, waarschuwen van het management en/of instanties volgens het noodplan;
 • begeleiden van gasten in noodsituaties;
 • controleren bedrijf na sluiting (ramen, deuren afsluiten, apparatuur uit e.d.).
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden);
 • volgens reglement;
 • tijdige signalering (dreigende) escalaties;
 • consequentheid;
 • nauwkeurigheid controles.

Bezwarende omstandigheden

 • Enerverende werkomstandigheden bij calamiteiten en ongewenste confrontaties en bedreigingen.
 • Kans op letsel bij calamiteiten en door agressief gedrag van ongewenste personen of gasten.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 - 3 werk- en denkniveau
 • voldoen aan de geldende vakbekwaamheidseisen (minimaal in bezit van diploma Horecaportier);
 • beschikt over BHV-diploma;
 • kennis van bewakings-/beveiligingsmethodieken;
 • kennis van bedrijfspecifieke voorschiften en reglementen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Oplossingsgericht:
 • richt zich niet op problemen, maar op oplossingen;
 • is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen;
 • blijft niet lang dralen in het analyseren van het probleem.
Sensitiviteit:
 • laat anderen in hun waarde;
 • doet recht aan de feiten;
 • verplaatst zich in de positie van de ander;
 • merkt spanningen op en maakt deze bespreekbaar.
Zelfbeheersing:
 • blijft in moeilijke/repressieve situaties kalm en beheerst;
 • weet de eigen emoties te beheersen;
 • vermijdt agressief gedrag naar anderen.