Referentiefuncties

Functieomschrijving

Chauffeur

  -   Frontoffice    -    FO.3.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De chauffeur vervoert gasten en/of goederen van en naar de accommodatie met behulp van een personenbusje of auto.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Gasten-/goederenvervoer
 • zich oriënteren op de te rijden route en afstemmen van bestemmingen, vertrektijden e.d. met leidinggevende, receptionisten of gasten;
 • vervoeren van gasten en/of goederen van locaties naar accommodatie en vice versa.
 • klanttevredenheid;
 • efficiënte routeplanning;
 • tijdig uitgevoerde ritten;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden);
 • aard en omvang snelheidsovertredingen.
Serviceverlening
 • doen van boodschappen (eventueel voor gasten) in de stad/regio in opdracht van directe leidinggevende of geautoriseerde collega’s.
 • klanttevredenheid;
 • volgens verzoek/afspraak;
 • efficiënte routeplanning;
 • tijdig uitgevoerde ritten;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden);
 • aard en omvang snelheidsovertredingen.
Onderhoudswerkzaamheden
 • zorg dragen voor periodiek onderhoud van busje of auto;
 • maken van afspraken bij garage (via directe leidinggevende), controleren van accu, olie- en waterpeil;
 • uitvoeren van kleine reparaties (vervangen lampen, verwisselen kapotte banden e.d.);
 • in representatieve staat houden van busje of auto.
 • tijdig onderhoud;
 • tijdige reparaties;
 • tijdige controles;
 • representativiteit auto/bus.

Bezwarende omstandigheden

 • Inspannende houding bij het besturen en schoonhouden van busje of auto.
 • Enerverende werkomstandigheden door veelvuldige deelname aan het wegverkeer.
 • Hinder van motorgeluid.
 • Kans op (ernstig) letsel door verkeersongevallen.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 2 werk- en denkniveau;
 • ten minste in bezit van rijbewijs B.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Zelfbeheersing:
 • blijft in moeilijke/repressieve situaties kalm en beheerst;
 • weet de eigen emoties te beheersen;
 • vermijdt agressief gedrag naar anderen.