Referentiefuncties

Functieomschrijving

Bedrijfsmanager

  -   Algemeen    -    A.8.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De bedrijfsmanager II heeft de algehele leiding van de vestiging/unit van een formule of een zelfstandig horecabedrijf. Gezien de omvang van de vestiging ligt zijn/haar focus op het aansturen en invullen en uitwerken van randvoorwaarden en minder op het meewerken. Hij/zij werkt binnen gestelde kaders en kan terugvallen op het hoger management of de eigenaar. De functie komt overwegend voor in: het kleinere (formule-)horecabedrijf dat onderdeel is van een keten (restaurants, hotels, conferentiecentrum); een middelgroot zelfstandig bedrijf waarvan de eigenaar de dagelijkse gang van zaken op afstand aanstuurt. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 7, 8 (referentie) en 9 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 30 tot 50 (parttime) medewerkers.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Personeelsbeheer
 • regelen van verlof;
 • mede selecteren van nieuwe medewerkers;
 • zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
 • uitvoeren beoordelingen, toepassen van personeelsinstrumenten.
 • motivatie en inzet medewerkers;
 • (kortdurend) verzuim;
 • effectiviteit/efficiency van de personeelsinzet;
 • beschikbaarheid vereiste competenties.
Administratie en rapportage
 • vervaardigen van periodieke overzichten en rapportages;
 • verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van in- en verkopen;
 • registreren en rapporteren van bijzonderheden t.a.v. voorraden en werklijsten e.d.
 • tijdigheid en bruikbaarheid overzichten;
 • tijdige en juiste afwikkeling financiële transacties.
Afzet vestiging
 • toezien op de voortgang/uitvoeringskwaliteit van werkzaamheden;
 • afstemmen van operationele zaken binnen de teams, bespreken van knelpunten, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.;
 • verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten tussen disciplines;
 • (laten) bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders;
 • (laten) handhaven van Arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (HACCP, persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.).
 • financiële bijdrage (omzet totaal en per productsoort, gemiddelde bonwaarde, spillage e.d.);
 • kostenontwikkeling (salariskosten, voorraad- en verbruikskosten);
 • kwaliteit dienstverlening (speed of service, klantbeleving);
 • conform voorschriften (HACCP e.d.).
Beschikbaarheid voorraden/middelen
 • (in samenspraak met leidinggevende) onderhandelen over leveringsvoorwaarden, condities en het assortiment met bestaande en nieuwe leveranciers;
 • opvragen van offertes en onderhouden relatie met leveranciers;
 • zorg dragen voor voldoende voorraad door het afroepen bij bekende leveranciers en (laten) controleren van de levering;
 • zorg dragen voor de beschikbaarheid van middelen en apparatuur, o.m. door laten onderhouden/bestellen van vervangingsapparatuur.
 • marktconformiteit prijs/levercondities;
 • beschikbaarheid assortiment;
 • technische staat apparatuur/middelen.
Optimalisatie processen en dienstverlening
 • in kaart brengen structurele knelpunten (mede op basis van input medewerkers);
 • initiëren en ontwikkelen activiteiten, vaststellen van acties/reclames (in samenspraak met leveranciers);
 • evalueren van de werkprocessen en procedures, analyseren van onvolkomenheden, etc.;
 • adviseren t.a.v. de inrichting van de afdeling en verbetering van bestaande systemen en procedures;
 • na goedkeuring, implementeren van verbeteringen/aanpassingen.
 • tijdigheid opgepakte knelpunten;
 • juiste inschatting prioriteiten;
 • succes acties/reclames;
 • efficiënte/effectieve werkprocessen.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfsregels en richtlijnen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Leiderschap tonen:
 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(snoodzaak);
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen;
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten.
Prestatiegericht:
 • is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen;
 • tast de grenzen van het eigen kunnen af;
 • haalt het beste uit zichzelf;
 • is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.
Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.