Referentiefuncties

Functieomschrijving

Bagagist

  -   Frontoffice    -    FO.2.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De bagagist transporteert bagage van gasten en neemt deze op verzoek in bewaring. Hij/zij begeleidt gasten naar hun kamers en geeft eenduidige informatie over hotelfaciliteiten en de werking van apparatuur. Voorts parkeert hij/zij auto’s van gasten en ziet toe op ongewenste bezoekers en waarschuwt indien nodig de beveiliging. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 1, 2 (referentie) en 3 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Gastbegeleiding en bagagetransport
 • parkeren van auto’s van gearriveerde gasten;
 • in ontvangst nemen en transporteren van bagage van gasten naar de hal of gastenkamer(s);
 • bij vertrek transporteren van bagage naar de hal of vervoermiddel;
 • zo nodig in bewaring nemen van bagage van (groepen) gasten;
 • begeleiden van gasten naar de receptie of de kamer(s).
 • aantal en omvang schades/vermissing bagage/auto’s;
 • klanttevredenheid;
 • tijdigheid transport/parkeren;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, e.d.).
Informatieverstrekking
 • geven van algemene informatie over hotelfaciliteiten, de werking van technische apparatuur e.d.;
 • constateren van onvolkomenheden ten aanzien van verblijfsaccommodatie en informeren van betrokkenen.
 • klanttevredenheid;
 • tijdige en juiste constatering en opvolging onvolkomenheden.
Assistentie facility en beveiliging
 • assisteren van de huishoudelijke dienst bij hun werkzaamheden;
 • toezien (bij de werkzaamheden in de hal) op binnenkomst van niet-passende/ongewenste bezoekers en zo nodig waarschuwen van de beveiliging.
 • tevredenheid huishoudelijke dienst;
 • tijdige inschakeling beveiliging.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen/verplaatsen van bagage.
 • Lopend en staand werken; soms eenzijdige belasting van armspieren.
 • Hinder van tocht en temperatuurwisselingen bij afwisselend binnen/buiten werken.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 1 - 2 werk- en denkniveau
 • kennis van bedrijfsspecifieke voorschiften;
 • in bezit van rijbewijs B;
 • kennis van tiltechnieken.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Doorzettingsvermogen:
 • zet uit eigen beweging door bij beletsel en hindernissen;
 • heeft een lange adem;
 • houdt vol tot het doel bereikt is.