Referentiefuncties

Functieomschrijving

Assistent Personeelszaken

  -   Algemeen    -    A.6.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De assistent personeelszaken geeft uitvoering aan secretariële/administratieve werkzaamheden ten behoeve van de afdeling P&O (o.m. personeelsadministratie). Hij/zij past zelf eenduidige personeelsinstrumenten toe (b.v. verzuimmeldingen en registraties, W&S flexkrachten) en fungeert als 1e lijns vraagbaak voor medewerkers op het gebied van CAO- en bedrijfsregelingen. Indeling wordt ondersteund door een IHM, waarin het verschil tussen groep 5, 6 (referentie) en 7 wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
HR-gerelateerde administraties
 • geven van administratieve opvolging aan procedures (o.m. contractverlening), signaleren van te nemen acties en trends (o.m. verzuim);
 • doorgeven van medewerkermutaties aan salarisadministratie dan wel zelf doorvoeren in het systeem;
 • beheren van het geautomatiseerde personeelsinformatiesysteem;
 • beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken.
 • tijdigheid van data;
 • kwaliteit van administraties (volledigheid/toegankelijkheid);
 • tijdigheid van signalering afwijkingen.
In- en externe informatievoorziening
 • onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie;
 • binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen (W&S, uitleg CAO- en bedrijfsregelingen);
 • zorgen voor de werving van stagiaires, tijdelijke krachten en medewerkers van toegewezen lagere functies samen met betrokken leidinggevende.
 • kwaliteit van de informatie;
 • tevredenheid ontvanger;
 • juiste afweging m.b.t. al dan niet zelfstandig afhandelen, prioriteiten, belangen.
Faciliteren afdeling
 • voeren van afstemmingsoverleg met de eigen afdeling;
 • geven van uitvoering aan gemaakte afspraken (o.m. organiseren van activiteiten, effectief communiceren van afspraken, bewaken/bevorderen van door derden te leveren bijdragen);
 • inschatten van het belang van zaken en eventueel tussentijds onder de aandacht brengen daarvan aan eigen afdeling, verzamelen van onderwerpgerichte informatie in het kader van projecten;
 • controleren van afdelingsgerelateerde facturen op basis van gemaakte afspraken omtrent product- en dienstverlening en voorleggen ter tekening aan manager;
 • vervaardigen van reguliere en ad hoc-rapportages, signaleren en verklaren van trends, voorleggen van resultaten aan de HR-manager ter verdere analyse of verwerking/bespreking.
 • juiste afweging van prioriteiten;
 • juiste afweging van belangen;
 • tijdige attendering op relevante zaken.

Bezwarende omstandigheden

 • Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij werken met een PC.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 - 4 werk- en denkniveau (bij voorkeur personeelswerk/ administratief of vergelijkbaar);
 • kennis van softwarepakketten (o.m. tekstverwerking/ personeelsinformatiesysteem).

Competenties / gedragsvoorbeelden

Betrouwbaar / Integer:
 • gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • komt beloften en afspraken na, staat voor wat hij zegt;
 • heeft de moed achter zijn daden te staan.
Flexibiliteit:
 • staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;
 • schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden;
 • accepteert dat werk door anderen of omstandigheden wordt bepaald.
Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Oog voor detail / Nauwgezet:
 • is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
Sociaal ingesteld:
 • werkt graag samen;
 • heeft interesse in de ander;
 • voelt aan wanneer hij afstand moet houden;
 • is tegemoetkomend, begripvol en behulpzaam naar anderen.