Referentiefuncties

Functieomschrijving

Allround medewerker fastservice

  -   Keuken    -    K.5.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De allround medewerker fastservice II komt voor in het fastservice-bedrijf dat gekenmerkt wordt door een snelle en eenvoudige service. Er is sprake van een vast pakket standaard gerechten, waarbij half- en/of eindproducten afgewerkt worden door middel van eenvoudige bewerkingen. De allround medewerker fastservice II stuurt de medewerkers vaktechnisch aan in de keuken en/of aan de counter en werkt zelf mee. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 4 en 5 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: 5 tot 15 (parttime) medewerkers (vaktechnisch).

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Operationele aansturing tijdens de dienst
 • oplossen van korte termijn bezetting[problemen, oproepen van extra krachten, indelen en toewijzen van de werkzaamheden;
 • toezien op voortgang en uitvoeringskwaliteit, formulevoorschriften, huisregels en procedures;
 • aansturen, begeleiden en corrigeren van medewerkers, optreden als voorbeeld, geven van aanwijzingen en instructies, (laten) trainen van (nieuwe) medewerkers in o.m. bedrijfsfilosofie;
 • zelf meewerken in de uitvoering, zowel in de keuken als aan de counter (productiewerkzaamheden, doorgeefgereed maken van gerechten, opruimen, schoonmaken e.d.);
 • opvangen en afhandelen van vragen, klachten e.d.;
 • oplossen van dagelijkse problemen, bij grote of terugkerende problemen inschakelen leidinggevende;
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).
 • gasttevredenheid (speed of service, benadering, e.d.);
 • omvang kasverschillen;
 • (verhoging) gemiddelde bonwaarde;
 • (verhoging) aantal pintransacties;
 • omvang verbruik (foute bereiding, over de houdbaarheidstijd e.d.);
 • conform voorschriften (o.m. instructie, receptuur, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Beheer verkooppunt tijdens de dienst
 • zorgen voor de voorbereiding van de dagelijkse werkzaamheden, zoals het controleren en klaarmaken van de apparatuur, zorg dragen voor voldoende werkvoorraad e.d.;
 • (laten) opruimen van werkruimtes, counters, koel-/vriescellen, apparatuur en gereedschappen, demonteren zo nodig van apparatuur t.b.v. schoonmaak, vervangen van eventuele verbruiksonderdelen (filters e.d.);
 • toezien op netheid en uitstraling publieksgedeelte van het verkooppunt;
 • zorgen voor een correcte presentatie, (laten) bijvullen van counters/buffetten/plateaus,verbruiksmaterialen e.d.
 • uitstraling/netheid verkooppunt;
 • functionerende apparatuur;
 • volledige signalering manco’s in leveringen;
 • correctheid afsluiting/voorbereiding dienst.
Informatie-uitwisseling en registratie.
 • (laten) registreren van gegevens m.b.t. HACCP, gewerkte uren e.d. in/op daarvoor bestemde systemen/lijsten, controleren en aftekenen van lijsten;
 • informeren van collega’s over bijzonderheden bij wisseling dienst;
 • bijhouden van gegevens t.b.v. omzet- en kostenrapportages;
 • (laten) aanmaken van kasstaten, controleren van afdrachten en verschillen;
 • toelichten/bespreken van rapportages/overzichten aan/met chef.
 • correctheid overdracht/voorbereiding volgende dienst;
 • tijdige signalering afwijkingen;
 • aantal en omvang kasverschillen.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen of verplaatsen van dozen halffabricaten.
 • Lopend en staand, en soms plaatsgebonden werken.
 • Hitte (warmte-uitstraling) bij het werken aan kooktoestellen.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.
 • Kans op letsel door het branden aan hete delen en uitglijden over (natte/vette) vloeren.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfspecifieke en/of formule-voorschriften;
 • overzicht over en beheersing van alle werkprocessen.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Plannen en organiseren:
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.
Coachen / Instrueren:
 • toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
 • weet te motiveren en enthousiast te maken;
 • geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
 • laat anderen voorbeeldgedrag zien.
Kwaliteitsgericht:
 • corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service;
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.