Referentiefuncties

Functieomschrijving

Afwasser

  -   Keuken    -    K.1.I
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De afwasser wast af en maakt serviesgoed, glaswerk, bestek en keukenmaterialen gereed voor gebruik. Hij/zij maakt hierbij (in de regel) gebruik van een automatische was-/spoelmachine, maar verricht ook handmatige werkzaamheden (b.v. afspoelen, poleren).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
 • schoonhouden van de keuken, reinigen van vloeren/ wanden/apparatuur, afvoeren van afval e.d.;
 • plaatsen van rekken schoon serviesgoed/bestek in transportwagens;
 • zo nodig reinigen van transportwagens en afvoeren van schoon serviesgoed, bestek e.d. naar magazijnruimte;
 • signaleren van problemen met apparatuur en de voortgang aan leidinggevende.
 • conform HACCP;
 • nette en opgeruimde magazijnruimte.
Afwassen
 • afwassen van serviesgoed, glaswerk, bestek en keukenmaterialen, in de regel met behulp van een automatische was-/spoelmachine;
 • sorteren van vuil serviesgoed, glaswerk, bestek e.d. en verwijderen van vuil en etensresten;
 • plaatsen van gesorteerd serviesgoed, bestek e.d. in daartoe bestemde rekken en deze plaatsen op invoerbaan van was-/spoelmachine;
 • afnemen van rekken met gewassen en gedroogd serviesgoed, bestek e.d. van afvoerbaan van was-/spoelmachine;
 • zo nodig nadrogen of poleren van afgewassen stukken;
 • transporteren van schoon serviesgoed, bestek e.d. naar gebruikslocatie.
 • schoon serviesgoed, bestek e.d.;
 • efficiënt werken;
 • uiterlijke staat werkplek;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen van rekken serviesgoed, bestek e.d. en bij het duwen van transportwagens.
 • Lopend en staand werken, soms in gedwongen houding (opzetten/afnemen van rekken).
 • Hinder van geluid van rinkelend serviesgoed en geluid van apparatuur, van vocht en aanraking met vuil en etensresten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren, alsmede op letsel aan vingers en ledematen door beknelling of stoten of snijden aan gebroken glas.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 1 werk- en denkniveau;
 • kennis van materialen en machines en te gebruiken schoonmaakproducten;
 • kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Inzet tonen:
 • is bereid om alles aan te pakken;
 • is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • stopt pas als het werk klaar is;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
Samenwerken:
 • stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang;
 • helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen;
 • gaat uit van het motto ‘vele handen maken licht werk’;
 • heeft een prettige en plezierige omgang met collega’s.
Betrokkenheid:
 • is trots op zijn bedrijf en de eigen bijdragen daarin;
 • spreekt positief over zijn bedrijf;
 • voelt zich prettig bij de waarden en normen van het bedrijf.
Doorzettingsvermogen:
 • zet uit eigen beweging door bij beletsel en hindernissen;
 • heeft een lange adem;
 • houdt vol tot het doel bereikt is.