Referentiefuncties

Functieomschrijving

Accountmanager

  -   Commercie    -    C.8.II
Functieprofiel

Kenmerken van de referentiefunctie

De accountmanager II is verantwoordelijk voor het behoud en de uitbouw van de omzet (door marktverkenning en -exploratie) bij bestaande en nieuwe klanten in een toegewezen accountgroep/segment. Hij/zij werkt binnen een vooraf gedefinieerd en aangereikt verkoopplan en vastgesteld prijs- en productbeleid. Accountgroepen betreffen vooral zakelijke accounts met een substantiële vraag naar accommodatie (zalen en/of overnachtingen). Hij/zij beheert de bestaande accounts, adviseert hen en benut business-mogelijkheden. De accountmanager II werkt vooral vanuit de buitendienst. Indeling wordt ondersteund door een NOK, waarin het verschil tussen groep 7 en 8 (referentie) wordt uitgewerkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Relatiebeheer
 • opbouwen, in stand houden en uitbouwen van de goodwill bij klanten;
 • verrichten van after sales-activiteiten, behandelen en inspelen op wensen en klachten;
 • representeren van de organisatie op bijeenkomsten, beurzen en bij bijzondere gebeurtenissen/activiteiten van bepaalde relaties;
 • bewaken van de opvolging van gedane toezeggingen door de uitvoeringsorganisatie (binnendienst, F&B, etc.).
 • klanttevredenheidscore;
 • bezoek-/contactfrequentie:
 • % vastlegging in CRM;
 • aantal afspraken per dag;
 • lengte/verloop relatie(s);
 • profilering in aansluiting op gewenste uitstraling;
 • tijdige en juiste opvolging toezeggingen.
Marktverkenning en accountplannen
 • volgen van ontwikkelingen in het eigen afzetgebied, activiteiten van concurrenten, behoefte van klanten e.d.;
 • adviseren van de leidinggevende teneinde ontwikkelingen in de markt maximaal te benutten;
 • doen van voorstellen t.a.v. mogelijke accounts, arrangementen, prijzen, etc.;
 • uitwerken van accountplannen in termen van afzetprognoses, etc.;
 • toelichten en motiveren van plannen naar de leidinggevende.
 • bruikbaarheid verzamelde informatie;
 • tijdigheid en volledigheid informatieverstrekking;
 • aantal en omvang leads;
 • aantal (door leidinggevende) overgenomen voorstellen;
 • aantal conceptversies accountplannen.
Afzet klantportefeuille
 • actief zoeken en benaderen van klanten en onder de aandacht brengen/presenteren van de mogelijkheden en concepten ter verhoging van de omzet en naamsbekendheid;
 • bewegen van de klant tot het aangaan van een relatie en (laten) opstellen van offertes;
 • maken van afspraken over condities (prijs, conditie, etc.) binnen gestelde richtlijnen en voorleggen van conceptovereenkomsten aan de leidinggevende ter fiattering;
 • overdragen van projecten door het vertalen van projectgegevens naar de uitvoeringsorganisatie en eventueel samenwerkende organisaties.
 • omzet (totaal, per klant);
 • tijdigheid opvolging sales-proces;
 • omvang klantportefeuille (nieuw, opzeggingen, upgrades);
 • marktaandeel afzetgebied;
 • kwaliteit advies (klanttevredenheid).
Registratie en rapportage
 • opmaken van bezoekverslagen en deze periodiek omvormen tot periodieke rapportages t.b.v. de leidinggevende;
 • registreren van bijzonderheden ten aanzien van ontwikkelingen in de markt en bij specifieke klanten;
 • vastleggen van toezeggingen aan de klant, waar nodig toelichten van afspraken aan collega-afdelingen.
 • actualiteit/kwaliteit gegevens;
 • juistheid conclusies/samenvattingen.

Bezwarende omstandigheden

 • Kans op letsel als gevolg van regelmatige deelname aan het wegverkeer.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van faciliteiten, arrangementen, prijsstelling e.d.;
 • kennis van systemen, procedures en werkmethoden.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Prestatiegericht:
 • is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen;
 • tast de grenzen van het eigen kunnen af;
 • haalt het beste uit zichzelf;
 • is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt.
Representatief:
 • presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf
 • komt goed over bij anderen;
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na.
Initiatief nemen:
 • begint uit zichzelf, wacht niet af;
 • heeft vertrouwen in eigen kunnen en kwaliteit;
 • kijkt in het eigen werk vooruit en komt in actie als dat nodig is;
 • ziet als zaken (ook buiten het eigen werk) blijven liggen en pakt ze op als dat kan.
Netwerkgericht:
 • legt gemakkelijk contacten;
 • maakt effectief gebruik van contacten om zaken te regelen;
 • weet ingangen voor zichzelf te creëren;
 • werkt actief aan het onderhouden/bestendigen van de relatie.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.